Polimer TV Karnan Suriya Puthiran Cast and Crew

Polimer TV Karnan Suriya Puthiran Cast and Crew

Polimer TV Karnan Suriya Puthiran Monday to Friday at 7PM.

Polimer TV Karnan Suriya Puthiran Cast and Crew - actoractress.in
Polimer TV Channel Start on New Serial Karnan Suriya Puthiran From July-11-2016 at 7:30 PM and Retelecast on Night 10:00 PM

Polimer TV Karnan Suriya Puthiran Serial Actor and Actress Character and Original Names:

Gautam Rode – Karna

Saurabh Pandey – Krishna

Farnaz Shetty – Vrushali

Priya Bathija – Kunti

Navi Bhangu – Arjuna

Shaleen Bhanot – Duryodhan

Ajay Jayram – Shakuni

Kanan Malhotra – Yudhisthira

Naved Aslam – Bhishma

Pankhuri Awasthy – Draupadi

Ketan Karande – Bhima

Buneet Kapoor – Nakula

Suchit V. Singh – Sahadeva

Surendra Pal – Parshuram

Kamaljeet Rana – Dushasana

Meghan Jadhav – Abhimanyu

Nimai Bali – Dronacharya

Kunal Bakshi – Ashwatthama

Anuj Sharma – Vidur

Dinesh Mehta – Jayadratha

Raj Premi – Drupad

Debina Bonnerjee – Supriya

Kamaljeet Rana – Dushasana

Payal Rohatgi – Shikhandi

Malhar Pandya – Balarama

Vicky Batra – Dhrishtadyumna

Sachin Verma – Indra

Paras Thukral – Dhritarashtra

Smriti Sinha Vatsa – Gandhari

Kaushik Chakravorty – Shalya

Vikram Soni – Prativindhya

Basant Bhatt – Vrishasena / Young Karna

Richa Mukherjee – Lakshmana

You may also like...

1 Response

  1. saravanan says:

    Karan is the great gautam rode nice acting i like the karanan

Leave a Reply

%d bloggers like this: