கபாலி Lyrics In Tamil

கபாலி Lyrics In Tamil

கபாலி Lyrics In Tamil - kabaliorgin
நெருப்புடா………
நெருங்குடா………
முடியுமா …………???????

ரஜினி :பயமா …..???? ஹா ஹா ஹா

நெருப்புடா நெருங்குடா பாப்போம்
நெருங்குனா பொசுகுற கூட்டம்
அடிக்குற அழிகுற எண்ணம் முடியுமா?
நடக்குமா? இன்னும்….
அடக்குனா அடங்குற ஆளா நீ?
இழுத்ததும் பிரியுற நூலா நீ ?
தடையெல்லாம்
மதிகுற ஆளா நீ ?
விடியலை விரும்பிடும் கபாலி….!!!

ரஜினி :மகிழ்ச்சி..!!!!!!!

கருணையை மறு கவலைகளை அறு
இதயத்தில்ஒரு இறுக்கம் வரை பொறு
யாவும் இங்கே மாயம் மாயம்
உன் வீரம் எங்கும் சிறிபாயும்
நம் தேசம் எங்கும் ரோஷம் ஏறும் .
ஒரு வார்த்தை கூட புது மாற்றம் காணும்

ரஜினி : நான் வந்துட்டேனு சொல்லு திரும்பி வந்துட்டேன்னு……..
25 வருசத்துக்கு முன்னால எப்படி போனானோ கபாலி அப்படியே திரும்பி வந்துட்டான்னு சொல்லு ….!!!!
கபாலிடா..

விடுதலை அடை விடையன்ன நினை
பயத்தையே முறை பகல்கனவை உடை .
வீரம் தியாகம் மோதும் மோதும்
உன் தோளில் காயம்ஆறும் ஆறும்
இனி குரோதம் துரோகம் மாயும் மாயும்
வரும் காலம் இனி இதிகாசம் ஆகும்.
கபாலி ….கபாலி ….கபாலி ….

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: